historiek

In 1990 besloten de bestuursleden van “Rap en Vlug” onder voorzitterschap van René Celens een wielertoeristenclub op te richten met als doelstelling de jeugd te laten kennismaken met het wielrennen om eventueel door te stromen naar het wedstrijdfietsen. “Woningbouw De Backer” sponsorde reeds de jaarlijkse wielerwedstrijd in Zandhoven en was dit ook bereid te doen voor de toekomstige wielertoeristenclub.

3 mei 1990

Eerste bijeenkomst bij Louis Van Laer, Café Sport

Aanwezigen: Bestuur “Rap en Vlug”:

René Celens
Gaston Van de Velde
Hugo Somers
François Van Tendeloo

Medeoprichters:

Louis Verdijck (†)
Dirk Verdijck
René Tuyteleers
Guido Janssens
Alain Janssens

Er werd besloten lid te worden van de Vlaamse Wielrijdersbond en van “Rap en Vlug”
kregen we een financiële bijdrage om de nieuwe club op de rails te krijgen.

1 augustus 1990

Tijdens deze vergadering werd het volgend bestuur samengesteld:
Louis Verdijck Voorzitter
Hugo Somers Penningmeester
Guido Janssens Secretaris

3 mei 1991

Officiële voorstelling, groepsfoto en receptie aan het tentoonstellingspark “Woningbouw De Backer”

en overhandiging van de sportuitrusting door onze sponsor, Jef De Backer en zonen Karl en Frans.

17 april 1996

Oprichting van vzw WTC “Rap Terug” en samenstelling van het bestuur:
Alain Janssens Voorzitter
Karl Smets Ondervoorzitter
Guido Janssens Secretaris en penningmeester
Boudewijn De Cnodder Bestuurslid
Marc Smolders Bestuurslid
Benny Smets Bestuurslid
René Tuyteleers Bestuurslid
Juul Marinus (†) Bestuurslid