reglement

14 februari 2019

Richtlijnen Huishoudelijk reglement

 

Indien men lid wordt van WTC Rap Terug Zandhoven vzw is men automatisch lid van de Vlaamse Wielrijdersbond dat recht geeft op de bondspolis die bestaat uit een persoonlijke ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Bijkomend moet ieder lid een familiale polis bezitten voor dekking van materiele kosten bij ongeval tussen clubleden.

Het bestuur kan leden uitsluiten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ongewenste daden of inbreuken die het aanzien en de eer en de goede naam van andere leden of de club schade zou berokkenen.

Wanneer een lid het lidgeld niet betaald heeft of niets meer van zich laat horen wordt hij/zij automatisch uitgesloten uit de vereniging vanaf de 1e januari van het nieuwe jaar.

Men kan steeds erelid worden of blijven mits een bijdrage van €10,00 per jaar, zodat men aan alle andere activiteiten kan meedoen.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt €52,00

Bij aansluiting betaald men éénmalig €104 lidgeld voor 2 jaar lidmaatschap.

Nieuwe leden hebben na 20 kalenderritten recht op kledij van de club na betaling van €100,00. Hij/zij wordt door iemand van het bestuur ingelicht wanneer hij/zij deze mag gaan bestellen bij de kledij verantwoordelijke. Wanneer de kledij ten gevolge van een ongeval tijdens een kalenderrit  beschadigd is kan deze  eventueel gratis vervangen worden.

Ieder lid kan wel kledij bijkopen zo veel hij wil en dit aan de aankoopprijs van de club.

Bij elke klassieker of zondagsrit wordt er uitdrukkelijk gevraagd om in de kledij van de club te rijden. Bij de andere ritten indien mogelijk.

Wanneer we in groep rijden is het verplicht van een helm te dragen. (Denk aan uw clubgenoten)

Wielertoerisme is bij ons een groepssport. Wij verwachten van iedereen een inspanning om de snelheid aan te passen aan de groep. D.w.z. de besten iets inhouden, maar van de mindere wordt ook verwacht dat zij trainen. En er is altijd in een mindere periode de mogelijkheid om met de B-ploeg mee te rijden. Deze vertrekt iedere zondag om 9u00. aan de statie en rijd ritten tussen de 60 en 70 km.

Bij hellingen wordt er boven gewacht. Bij ongevallen of defecten zal er steeds in groep gewacht worden. (volgende keer kan u zelf de benadeelde zijn)

We vertrekken in groep en komen in groep aan, wanneer iemand ver van huis besluit om terug te draaien wegens vermoeidheid is het aan te raden dat er iemand met deze persoon meerijdt.

Wanneer er met de wagen verplaatst wordt is de bestuurder van de auto met de aanhangwagen of fietsrekje niet verantwoordelijk voor de fietsen tijdens het vervoer.

Iedereen moet zijn eigen fiets op de aanhangwagen/rekje  plaatsen en bevestigen.

De fietsen zijn alleen verzekerd, bij een ongeval veroorzaakt door derden.

Bij een ongeval kan je de aangifteformulieren  bij de club secretaris of op de website van de VWB  bekomen.

Jaarlijks wordt er een cadeau(bon) of zomer tenue gegeven aan diegene die de meeste aanwezigheden heeft tijdens onze  ritten.

De ritten die hiervoor in aanmerking komen zijn diegene die op de kalender staan. Woensdagmiddag en woensdagavondritten tellen enkel mee gedurende de zomertijd.

Men moet met de groep vertrokken zijn, de deelname telt niet voor iemand die op zijn eigen gaat rijden (bijv.: 1uur later vertrekt).

Bij een gelijke stand tellen de gereden kilometers.

Het clubkampioenschap wordt individueel gereden. De kampioen krijgt een waardebon van  € 25. Dit kan jaarlijks aangepast worden.

Bij huwelijk, geboorte of overlijden zal het bestuur in naam van de club het nodige organiseren.

 

Het bestuur