REGLEMENT

Richtlijnen Huishoudelijk reglement

Indien men lid wordt van WTC Rap Terug Zandhoven vzw is men automatisch lid van de Vlaamse Wielrijdersbond dat recht geeft op de bondspolis die bestaat uit een persoonlijke ongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Bijkomend moet ieder lid een familiale polis bezitten.

Het bestuur kan leden uitsluiten die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ongewenste daden of inbreuken die het aanzien en de eer en de goede naam van andere leden of de club schade zou berokkenen.

Wanneer een lid het lidgeld niet betaald heeft of niets meer van zich laat horen wordt hij/zij automatisch uitgesloten uit de vereniging vanaf de 1e januari van het nieuwe jaar.

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt €65,00

Bij aansluiting betaald men éénmalig €130 lidgeld voor 2 jaar lidmaatschap.

Nieuwe leden hebben na 20 kalenderritten, indien deze gereden worden binnen een tijdspanne van twee jaar vanaf  datum van aansluiting, recht op kledij van de club na betaling van €100,00. Hij/Zij wordt door iemand van het bestuur ingelicht wanneer hij deze mag gaan bestellen bij de kledij verantwoordelijke. Wanneer de kledij ten gevolge van een ongeval tijdens een kalenderrit  beschadigd is kan deze  eventueel gratis vervangen worden.

Ieder lid kan wel kledij bijkopen zo veel hij/zij wil en dit aan de aankoopprijs van de club.

Bij elke rit vermeld op de kalender zoals een klassieker, zondagsrit of woensdagrit, wordt er uitdrukkelijk gevraagd om in de meest recente kledij van de club te rijden. Bij de andere ritten indien mogelijk.

Wanneer we in groep rijden is het verplicht van een helm te dragen. (Denk aan uw clubgenoten)

Wielertoerisme is bij ons een groepssport. Wij verwachten van iedereen een inspanning om de snelheid aan te passen aan de groep. D.w.z. de besten iets inhouden, maar van de mindere wordt ook verwacht dat zij trainen. En er is altijd in een mindere periode de mogelijkheid om met de B-ploeg mee te rijden. Deze vertrekt iedere zondag om 9u00. aan de statie en rijd ritten tussen de 60 en 80 km.

Bij hellingen wordt er boven gewacht. Bij ongevallen of defecten zal er steeds in groep gewacht worden. (volgende keer kan u zelf de benadeelde zijn)

We vertrekken in groep en komen in groep aan, wanneer iemand ver van huis besluit om terug te draaien wegens vermoeidheid is het aan te raden dat er iemand met deze persoon meerijdt.

Wanneer er met de wagen verplaatst wordt is de bestuurder van de auto met de aanhangwagen of fietsrekje niet verantwoordelijk voor de fietsen tijdens het vervoer.

Iedereen moet zijn eigen fiets op de aanhangwagen/rekje  plaatsen en bevestigen.

De fietsen zijn alleen verzekerd, bij een ongeval veroorzaakt door derden.

Bij een fietsongeval kan je de aangifteformulieren  bij de club secretaris of op de website van de VWB  bekomen. Ook kleine ongevallen dienen aangegeven te worden, een klein letsel kan nadien grote gevolgen hebben.

Jaarlijks wordt er een cadeau(bon) of zomer tenue gegeven aan diegene die de meeste aanwezigheden heeft tijdens onze  ritten.

De ritten die hiervoor in aanmerking komen zijn diegene die op de kalender staan.

Men moet met de groep vertrokken zijn, de deelname telt niet voor iemand die op zijn eigen gaat rijden (bijv.: 1uur later vertrekt).

De woensdag ritten tellen mee vanaf de woensdag na de invoer van het zomeruur tot de woensdag voor de overschakeling naar winteruur.

Een lid dat op jaarbasis 60 of meer kalenderritten heeft meegereden krijgt een cadeaubon waarvan de waarde jaarlijks door het bestuur zal bepaald worden.

Het clubkampioenschap wordt individueel of per duo gereden. De kampioen krijgt een waardebon van  € 25. Dit kan jaarlijks aangepast worden.

Bij huwelijk, geboorte of overlijden zal het bestuur in naam van de club het nodige organiseren.

Het bestuur